Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Graviditet, fødsel og barsel

Information om COVID 19 hos gravide og fødende

 

Kære kommende forældre, og jer, der lige er blevet forældre

Vi anbefaler, at I følger Sundhedsstyrelsens gode råd for at beskytte jer selv og andre mod smitte:

Sundhedsstyrelsen COVID 19

 

Test for COVID-19 af alle fødende

Vi tilbyder alle fødende - samt gravide, der indlægges mere end 24 timer - en podning for COVID-19.

Undersøgelse af COVID-19 i forhold til fødende og nyfødte - forskningsprojekt

 

Far/partner

Far/partner kan deltage og ledsage gravide på kontroller og skanninger på sygehuset og i jordemoderkonsultationen, hvis de er raske. Vi anbefaler, at gravide og partner medbringer mundbind på sygehuset.

Generelt på sygehuset gælder fra 14/9, at der må komme max. 1 pårørende med ved ambulante aftaler og max. 1 fast besøgende ved indlæggelser, se Sygehus Lillebælt: Vigtig info om Corona

Hvis du som far/partner får symptomer på COVID-19 kan du blive podet. Du skal selv kontakte din egen læge, som vil henvise dig videre. Hvis du har påvist COVID-19, kan du desværre ikke være med ved fødslen. Vi opfordrer derfor til, at I forholder jer til, hvem I alternativt kan tage med til fødslen, hvis dette bliver nødvendigt.

 

Fødsels- og familieforberedelse

Fødsels- og familieforberedelsen foregår som webinar for at undgå risiko for smittespredning, se Fødsels- og familieforberedelse


Telefonkonsultationer

Nogle kontroller vil være ombooket til telefonkonsultation/videokonsultation. I vil få besked via e-boks, hvis jeres tid eller undersøgelse er lavet om.


Kontroller i graviditeten

Hvis du som gravid oplever symptomer eller har fået påvist COVID-19, skal du henvende dig til vores sekretærer på tlf. 76 36 29 47, og vi aftaler et individuelt forløb for dine kontroller.


Indlæggelse under graviditeten eller ved fødslen

Vi tilbyder alle fødende samt gravide, der indlægges mere end 24 timer en podning for COVID-19.

Vi foretager podningen fra næse/svælg ved indlæggelsen. Svaret på podningen vil komme i løbet af 4-6 timer. Er testen negativ, har du ikke corona virus, og der gøres ikke yderligere. Er testen positiv vil resten af forløbet på sygehuset foregå i isolationsregime.


Hjemmefødsel

Det er igen muligt at føde hjemme, hvis alle i husstanden er raske.

 

Efter fødslen

Det ser for nuværende ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19.

Hvis du som nybagt mor har symptomer eller påvist COVID-19, kan du være sammen med dit nyfødte raske barn. Vi vil hjælpe dig med ekstra hygiejniske forholdsregler, og du kan herefter ligge med dit barn hud-mod-hud, amme osv. I vil blive opfordret til at tage hurtigt hjem, hvis alting er som det skal være, og I føler jer trygge. I vil også få vejledning mht., hvad I skal holde øje med hos barnet, og hvad I generelt kan gøre hjemme af smittebegrænsende tiltag.

Hvis du som far/partner har symptomer eller påvist COVID-19, og moderen og barnet er raske, bør du undgå tæt kontakt med dit nyfødte barn og barnets mor, indtil du har været symptomfri i 48 timer – dette af et forsigtighedsprincip.

Rask far/partner kan være medindlagt efter fødslen, men skal så vidt muligt opholde sig på stuen.


Hvis barnet er syg eller født for tidligt og skal på neonatalafdelingen, så vil det i nogle tilfælde være sådan, at barnet ikke kan være sammen med sin mor, hvis mor har COVID-19. Det afhænger af moderens symptomer og graden af sygdom hos både mor og barn. Som personale vil gøre alt for at hjælpe jer igennem, og vejlede jer omkring, hvordan I forholder jer i disse situationer.

Hvis du som far/partner har symptomer eller har påvist COVID-19 kan du desværre ikke være sammen med dit barn på neonatalafdelingen. Når du som far/partner har været symptomfri i 48 timer, er du meget velkommen på neonatalafdelingen igen.


Alle familier med nyfødte, hvor mor har COVID-19, har mulighed for direkte telefonisk kontakt til Barselklinikken på Kolding Sygehus de første 3 uger efter udskrivelsen, tlf. 76 36 24 04.
 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Mange af jer har aktuelle spørgsmål om blandt andet større søskendes opstart i dagtilbud/skole og anbefalinger for gravide i plejesektoren. Vi anbefaler, at I opdaterer jer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor I kan finde aktuelle anbefalinger: 

Materialer om coronavirus


Siden er sidst opdateret 01-10-2020.
Kontakt: Stefan Bjerre Callesen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring