Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Kortisol, P-

NPU kode og navn
NPU01787
P-Cortisol, stofk.

Instruktion for rekvirent
Prednison eller prednisolonbehandling skal seponeres senest 12 timer før prøvetagning til Kortisol;P.
I modsat fald kan resultaterne være falsk forhøjede. Hvis seponering af prednison eller prednisolon ikke er muligt kan der bestilles Kortisol;P bestemt ved LC-MS/MS (KORTMS), som specifikt kan måle Kortisol uden interferens fra medikamentet. Svartiden kan dog være op til 1 uge.

Stimulationstest med ACTH (Synacten):
Udføres efter instruks "Synactentest (ACTH-test, kort)" fra Medicinsk Afdeling. Bemærk prøvetagningstidspunkt skal aftales med Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling. Rekvireres i BCC som Kortisol sekr. (30 min.) gr;Binyrebark.
Denne test kan også bestilles til udførelse på LC-MS/MS, Kortisol, sekr (MS)gr.;Binyrebark.

Suppressionstest med dexametason (Decadron):
Udføres efter instruks "Lavdosis dexametasontest" fra Medicinsk Afdeling. Rekvireres som Kortisol-sekr. (Dexa) gr.;Binyrebark.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21°C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
 

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
På 296 raske voksne er der, på prøver taget mellem kl. 6 og 10, fundet værdier mellem 133 og 537 nmol/L.
På 300 raske voksne er der, på prøver taget mellem kl. 16 og 20, fundet værdier mellem 68 og 327 nmol/L.

Indikation
Vurdering af binyrebarkfunktionen. Ved mistanke om primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens udføres en stimulationstest med ACTH. Ved mistanke om Cushing's syndrom udføres en suppressionstest med dexametason.

Vurdering
Analysen bestemmer total Kortisol i serum. På grund af døgnsvingninger er enkeltbestemmelse af Kortisol;P sjældent af diagnostisk værdi. Dog kan en sikkert forhøjet værdi (>500 nmol/l) udelukke diagnosen akut binyrebarkinsufficiens.

Ved simulationstest med ACTH er den nedre referencegrænse 30 min efter ACTH simulationen 420 nmol/L for mænd samt kvinder der ikke anvender p-piller. For kvinder i p-pillebehandling er den nedre grænse 640 nmol/L.

Se iøvrigt  de instrukser fra medicinsk afdeling, der er henvist til under "Instruktion for rekvirent".

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 17% (95% konfidensinterval).
Intraindividuel biologisk variation: ± 30% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 45% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Ja  
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 7 døgn
  Ved 4° C: 7 døgn
  Ved -20° C: 1 måned

Mindste prøvemængde (plasma) Cobas : 200 µl
Mindste prøvemængde (plasma) LC-MS/MS: 500 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere information

Siden er sidst opdateret 26-04-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt