Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Leversygdom (MELD score), Pt

NPU kode og navn:
NPU35251
Pt-Leversygdom-sværhedsgrad

Instruktion for rekvirent:
Model for End-stage Liver Disease score (MELD-score) er et scoringssystem, som beregnes ud fra INR, bilirubin og kreatinin.

MELD-score er ikke valideret for patienter under 12 år og udregnes derfor ikke.        

Prøvetagningsrør:
Se Kreatinin;P/Bilirubin;P samt Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P

Indsendelsesmateriale:

Se Kreatinin;P/Bilirubin;P samt Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P

Holdbarhed:
Se Kreatinin;P/Bilirubin;P samt Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P

Svartid:
Udføres dagligt               

Referenceinterval:
Se vurdering

Indikation:
Benyttes til vurdering af mortalitetsrisiko og sygdomssværhedsgrad blandt cirrose patienter.

Vurdering:
Scoren angives som et helt tal mellem 6 og 40. Såfremt værdien er over 40, rapporteres den som >40. 

Lav værdi tyder på mindre grad af kronisk leversygdom, mens en høj værdi tyder på sværere leversygdom.

 

Postoperativ Mortalitet blandt Cirrosepatienter efter Større Kirurgisk Indgreb*

MELD-score

30-dages mortalitet (%)

90-dages mortalitet (%)

0-7

5,7

9,7

8-11

10,3

17,7

12-15

25,4

32,3

16-20

44,0

55,8

21-25

53,8

66,7

≥26

90,0

90,0

*Teh et al, 2007. Studiet inkluderer 772 patienter som fik hjerte-, ortopædkirurgisk eller abdominal kirurgi.

 

Mortalitet blandt Cirrosepatienter indlagt pga. komplikationer til Leversygdom*

MELD-score

3-måneders mortalitet (%)

<10

4

10-19

27

20-29

76

30-39

83

≥ 40

100

*Kamath et al, 2001. Studiet inkluderer 282 patienter uden hepatocellulært carcinom, svær komorbiditet, TIPS eller transplantation.

Formel:
MELD Score = 9,57 * ln( kreatinin (mg/dL)) + 3,78 * ln(Bilirubin (mg/dL)) + 11,20 * ln(INR) + 6,43

For at konvertere bilirubin fra µmol/L til mg/dL divideres med 17,1.
For at konvertere kreatinin fra µmol/L til mg/dL divideres med 88,4.

Hvis bilirubin (mg/dL), INR eller kreatinin (mg/dL) er under 1 sættes værdien til 1.
Scoren rundes til nærmeste hele tal og angives maksimalt som 40.

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater:
Analytisk variation varierer fra 1,2%(høj MELD) til 7,7% (lav MELD). Den biologiske variation findes der ikke estimater for, hvor kun den analytiske variation indgår i beregning for kritiske forskel. Analyseresultatet skal være ændret mere end 21% i det lave MELD-niveau og mere end 3% i den høje ende af MELD-skalaen for at ændringen er statistisk signifikant.   

Ansvarshavende afdeling: 
Biokemi og Immunologi


Internt for laboratorier:  
Kreatinin;P/Bilirubin;P samt Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 07-09-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt