Dette er tekstversionen af Uddannelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Uddannelse

Forside - Læs op - Sitemap


Uddannelse


Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og prioriterer denne opgave meget højt. Afdelingen er med til at uddanne læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre, lægesekretærer, pædagoger samt ambulancebehandlere.

 

Afdelingen uddanner læger, der skal være speciallæger i børnesygdomme (pædiatri) i samarbejde med børneafdelingen på Odense Universitetshospital. Desuden uddannes læger som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin (til almen praktiserende læge) og akut medicin. 


Afdelingen er godkendt som uddannelsessted for sygeplejersker, der ønsker at videreuddanne sig til sundhedsplejerske.

 

Læs yderligere om de enkelte faggruppen til venstre.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk