Dette er tekstversionen af Storken
Klik her for at komme til den grafiske version af Storken

Forside - Læs op - Sitemap


Storken


Hotellet

Kontakt Storken tlf. 76 36 29 19

Sygeplejekontoret på Storken er bemandet med plejepersonale hele døgnet.

Storken er komfortabelt indrettet
og ligger placeret ved Fødeafsnit og Børne- og Ungeafdelingen.
Brugere af Storken anvender privat tøj, men der er mulighed for at låne babytøj.
 

Storken er beliggende på Plan 2.

Patienthotellet er beliggende på Plan 3 - læs mere om Hotellet her.

Der er indgang til Storken via Hovedindgangen, Sygehusvej 24 eller Indgang 10, Sygehusvej 30, 6000 Kolding.
 

Besøgstid
Der er fri besøgstid, men vi vil gerne, at der er ro kl. 21. Besøg aftales med den nybagte familie, under hensyntagen til familiens behov for søvn, hvile og pleje.

 

Telefon
Der er telefon på alle værelser til brug for tilkald af personale.
Der kan ringes ind til telefonen.
 
Rengøring
Storkens servicepersonale gør rent på værelserne hver 3. dag samt ved afrejse.

 

Afrejse
Patienter og pårørende skal så vidt muligt være ude af værelset inden kl.11 på afrejsedagen.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk