Dette er tekstversionen af VisInfoSyd
Klik her for at komme til den grafiske version af VisInfoSyd

Forside - Læs op - Sitemap


VisInfoSyd


Fælles sundhedsfaglig informationsplatform i Region Syddanmark

Region Syddanmark har etableret en web-baseret informationsplatform for det sundhedspersonale, der samarbejder om patientbehandling på tværs af sektorerne i regionen.

Der er etableret en hjemmeside med adressen www.visinfosyd.dk, hvor der er adgang til sundhedsfaglig information for personale i kommunerne, lægepraksis, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. samt personale på sygehusene.

Informationen vil komme til at omfatte kontaktinformation fra alle parter, fælles forløbsbeskrivelser, information om forebyggelse, genoptræning, ventetider, medicin, love og regler mv.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk