Dette er tekstversionen af Laboratoriecentret
Klik her for at komme til den grafiske version af Laboratoriecentret

Forside - Læs op - Sitemap


Laboratoriecentret


Laboratoriecentrets basis er de 4 afdelinger:
 

Biokemi og Immunologi, Klinisk Genetik, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Patologi
 

Laboratoriecentrets formål
Formålet med skabelsen af laboratoriecentret er, ved tæt naboskab mellem de 6 diagnostiske kliniske specialer, at opnå en synergieffekt med højnelse af det faglige niveau inden for forskning, udvikling og kvalitet til følge, således at centret kan blive en kompetent modvægt til universitetshospitalernes ydelser.
 

Laboratorieråd
Pr. 1.september 2016 er Centerledelsen, og dermed er funktionerne laboratoriechef og driftschef, nedlagt. I stedet skal der vælges et laboratorieråd. 

Laboratorierådet består af afdelingsledelser fra de afdelinger der har til huse i Laboratoriecentret.


Afdelingsledelserne vælger en formand for laboratorierådet for en 1-årig periode. Formanden er mødeleder i laboratorierådet og det er laboratorierådets opgave at koordinere ressourcerne og funktionerne optimalt, herunder apparatur og lokaler.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk