Dette er tekstversionen af Adrenalin, Pt(U) og Noradrenalin, Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Adrenalin, Pt(U) og Noradrenalin, Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


Adrenalin, Pt(U) og Noradrenalin, Pt(U)


Katekolaminer gruppe;Pt(U)
 

NPU koder og navne
NPU14043 Pt(U)- Adrenalinium; stofhast.                     
NPU17114 Pt(U)- Nordadrenalinium; stofhast.
 

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval.

Alternativt afgives: U-Adrenalin og U-Noradrenalin, µmol/l.

Forberedelse af patienten:
Levodopa og Methyldopa interfererer i bestemmelse af hhv. noradrenalin og adrenalin, så koncentrationen ikke kan bestemmes. Det anbefales i stedet at bestemme methoxycatecholaminer i plasma.

Vanillylmandelat (VMA) og Cortisol kan bestemmes på samme opsamling. Der udtages en prøve til hver analyse.


Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid

Udføres 1 gang ugentligt

Referenceinterval

                                Adrenalin          Noradrenalin
                        mikromol/døgn         mikromol/døgn

0 ‑ 1 år:                   < 0,020               < 0,100

1 ‑ 16 år:                 < 0,050              < 0,410 

16 år - :                    < 0,125              < 0,620

 

Indikation
Mistanke om fæokromocytom og neuroblastom.
 

Vurdering
Fæokromocytom og neuroblastomer, stress som f.eks. hjerteinfarkt og operationer giver forhøjede værdier.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 23% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 44% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 70% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

pH justeres til < 4

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

3 døgn

Ved 4oC:

14 dage

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

 

Mindste prøvemængde: 800 µl

 

Alternative prøvetagningsrør
Dunk tilsat syre (saltsyre eller eddikesyre).
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk