Dette er tekstversionen af Alanintransaminase (ALAT), P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Alanintransaminase (ALAT), P-

Forside - Læs op - Sitemap


Alanintransaminase (ALAT), P-


NPU kode og navn
NPU19651
P-
Alanintransaminase, kat.k.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. (Yderligere information)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma i afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:     

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed  

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21o

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:    

Bringes til laboratoriet

   

Svartid
Udføres dagligt.

Referenceinterval

Voksne
Mænd: 10 - 70 U/L
Kvinder: 10 - 45 U/L

Børn
0 – 1 md: 1 - 40 U/L
1 md – 16 år: 5 - 45 U/L
Mænd 16 – 18 år: 10 - 70 U/L
Kvinder 16 – 18 år: 10 - 45 U/L

Indikation
Leversygdomme med levercelleskade

Vurdering
Forhøjede værdier er udtryk for hepatocytnekrose, og der er en vis sammenhæng mellem værdien og graden af nekrose. Mere end let forhøjede værdier er udtryk for leversygdom og skal udredes. Stigningen i ALAT giver dog ingen oplysning om nekrosens ætiologi eller farlighedsgrad (dette kan belyses ved funktionelle målinger, såsom f.eks. KFNT/INR).

Svært forhøjede værdier (4-cifrede) ses oftest ved iskæmisk leverskade og paracetamol forgiftninger, samt ved anden svær akut hepatitis.

Moderat forhøjede værdier (3-cifrede) findes ved alle former for aktiv hepatitis (f.eks. viral, autoimmun eller toksisk) og ved leverstase (hjerteinsufficiens).  Kan forekomme ved akut galdevejsobstruktion.

Let forhøjede værdier (2-3 gange over øvre referenceinterval) findes hos ca. 20 % af befolkningen og er langt oftest udtryk for alkoholisk eller non-alkoholisk fedtlever (gentagne målte forhøjelser udløser ultralydsundersøgelse af leveren). 20-30 % af type 2 diabetes patienter har forhøjede ALAT værdier grundet leverpåvirkning. En mindre del er relateret til medicinindtagelse, gigtsygdomme, hjertesygdom, levercirrose og leverkræft.

Ved leversygdomme med samtidig intrahepatisk kolestase stiger ALAT ofte før patienten bliver ikterisk og kan normaliseres inden ikterus forsvinder.

Klart forhøjede værdier betyder leversygdom og skal udredes. Let forhøjede værdier skal gentages efter ca. 3 mdr. og ved varig forhøjelse udføres ultralyd af lever. ALAT har en halveringstid på ca. 36 timer.

ALAT er som den eneste aminotransferase valideret som udtryk for leversygdom i store kliniske studier. P-Aspartat aminotransferase (ASAT) er derfor nedlagt som rutineanalyse.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 15 % (95 % konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 39 % (95 % konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 60 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk