Dette er tekstversionen af Albumin/Kreatinin ratio, U-
Klik her for at komme til den grafiske version af Albumin/Kreatinin ratio, U-

Forside - Læs op - Sitemap


Albumin/Kreatinin ratio, U-


NPU kode og navn
U-Albumin/Creatininium; masseratio
NPU19661
 

Instruktion for rekvirent
Morgenurin anbefales.
Prøven må ikke tages under urinvejsinfektion (UVI), menstruation eller feber.
Udføres ikke hvis U-Protein > 2,5 g/l.
 

Prøvetagningsrør
Hvid/spidsglas.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Rør med gult låg

Postforsendelse:

Rør med gult låg

Taget på afdelingen:

Rør med gult låg 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage.
 

Referenceinterval
< 30 10E-3
Enheden 10E-3 svarer til mg/g
 

Indikation
Kontrol af nyrefunktion hos patienter med diabetes mellitus.
 

Vurdering
Gentagne værdier (mindst 2 af 3 i løbet af en periode på 3-6 måneder):
Mikroalbuminuri     30-299 10E-3
Klinisk proteinuri    >300 10E-3
Hvis U-Albumin er mindre end 3 mg/l, beregnes U-Albumin/creatinin ratio ikke.
 

Kliniske retningslinier
"
Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri", juni 2009. Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab.
 

Impræcision
Analysevariation: 8%
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 døgn

Ved 4oC:

6 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk