Dette er tekstversionen af BAC-test, B-
Klik her for at komme til den grafiske version af BAC-test, B-

Forside - Læs op - Sitemap


BAC-test, B-


NPU kode og navn

NPU21406
B-Forlig(elektr.);udløb

 

Instruktion for rekvirent

Der skal være udført blodtype med negativ screentest på en prøve taget uafhængig af denne.

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

Information om gyldig BAC-test kan ses i InterInfo.

 

Prøven skal tages uafhængig af blodtypebestemmelse

 

Prøvetagningsrør

Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information. 

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

 Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:              

 Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21 °C

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:             

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
Udføres dagligt. Information om gyldig BAC-test kan ses i InterInfo.
Se desuden dokumentet "Bestilling af blodkomponenter via E-ordination - tidsfrister" i Infonet

 

Referenceinterval
Kontrolblodtype identisk med tidligere og negativ screentest

 

Indikation
Analysen udføres forud for transfusion med erytrocyt-komponenter

 

Vurdering
Blodtype beræftet og negativ screentest muliggør afhentning af erytrocytkomponenter til angivet udløbstidspunkt i InterInfo.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

 

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier    

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:          

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

Centrifugering:           

Nej

Afpipettering:

Nej

 

 

Alternative prøvetagningsrør

Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk