Dette er tekstversionen af Aldosteron, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Aldosteron, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Aldosteron, P-


NPU kode og navn
NPU01135
P-Aldosteron;stofk.

NPU53987
P-Aldosteron/Renin; arb. stofratio (IRP 68/356)

Instruktion for rekvirent
Prøvetagning om formiddagen efter 15 min. hvile i prøvetagningsstolen. Af hensyn til fortolkning anbefales samtidig bestemmelse af Renin.

Lakrids påvirker aldosteronniveauet og må ikke indtages i 2 uger før prøvetagning. P-piller, østrogener og glukokortikosteroider skal ligeledes seponeres senest 2 uger før prøvetagning.

Spironolacton og eplerenon skal seponeres minimum 4 uger før prøvetagning.

Visse antihypertensive lægemidler kan påvirke aldosteron og renin koncentrationen og disse bør, hvis det er muligt, ligeledes seponeres senest 2 uger før aldosteron/renin bestemmelse.

I skemaet Antihypertensivas påvirkning er vist påvirkning fra antihypertensive midler på henholdsvis aldosteron, renin og aldosteron/renin ratioen (ARR) samt en anbefaling mht seponering og/eller tolkning af svaret.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning.
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør


Holdbarhed
Henteordning: Ikke relevant.
Postforsendelse: Skal sendes samme dag.
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet.


Svartid
Op til 1 uge


Referenceinterval

Aldosteron
Voksne: 
< 220 pmol/L liggende stilling (mindst 30 min.)
< 520 pmol/L siddende stilling (efter 15 min hvile i prøvetagningsstolen)

Aldosteron/renin ratio
Voksne:
< 26 nmol/IU
 

Indikation
Mistanke om primær hyperaldosteronisme dvs. patienter med veldokumenteret hypertension samt et eller flere af følgende karakteristika: Hypokaliæmi, svær eller terapiresistent hypertension, <40 år, binyre incidentalomer eller genetisk disposition (glukokortikoid-supprimerbar hyperaldesteronisme). Ved den initielle diagnostik bestemmes samhørende værdier af P-Aldosteron og P-Renin (evt. P-Aldosteron/renin ratio).

Herudover  kan analysen være indiceret ved binyrebarkinsufficiens, som led i udredning og behandling af adrenogenitalt syndrom eller ved mistanke om sekundær pseudohypoaldosteronisme (ses særligt hos børn <3 mdr.)

Vurdering
Forhøjet koncentration af aldosteron i blodet kan skyldes:

Lave koncentrationer af aldosteron i blodet ses ved Addisons sygdom, Cushings syndrom, Liddles syndrom,   nyreskader samt hos børn med medfødte defekter i steroidsyntesen (kongenit adrenalt syndrom eller adrenogenitalt syndrom).
 

Sygdom  Aldosteron Renin Aldosteron/
Renin-ratio
Primær aldosteronisme (Conns syndrom) Over eller højt i referenceområdet Under eller lavt i referenceområdet Over referenceområdet
Sekundær aldosteronisme Over eller højt i referenceområdet Over eller højt i referenceområdet Normal
Primær aldosteron mangel f.eks. kongenit adrenalt syndrom Lavt i referenceområdet Over eller højt i referenceområdet Lavt i
referenceområdet

 

Hvis seponering af alle antihypertensive medikamenter ikke er mulig, se skemaet Antihypertensivas påvirkning.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 23% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 58%  (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 85% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
 Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 Internt for laboratorier

Centrifugering: Ja, inden for 24 timer   
Afpipettering: Ja   
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  ved 4°C: 5 døgn
  Ved -20°C: 1 måned

Mindste prøvemængde (plasma): 500 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med gel til serum
Rør uden tilsætning Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk