Dette er tekstversionen af Nitrit (semikvant), U-
Klik her for at komme til den grafiske version af Nitrit (semikvant), U-

Forside - Læs op - Sitemap


Nitrit (semikvant), U-


NPU kode
NPU 21578
U-Nitrit;arb.k.

Instruktion for rekvirent
Urinen bør tilbageholdes i blæren mindst 4 timer; bedst som midtstråle morgenurin.

Bør bestilles sammen med Leukocytter (semikvant), U.

Prøvetagningsrør
Hvid/spidsglas

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Gult spidsglas

 

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
0 arb.enh

Indikation
Screeningsundersøgelse for urinvejsinfektion

Vurdering
Testen måler nitrit, som produceres af de fleste patogene bakterier (E Coli, Proteus, Klebsiella, Aerobacter, Citrobacter, Salmonella samt til dels Enterokokker, Stafylokokker og Pseudomonas) ved reduktion af den nitrat, som findes i urinen.

Testen påviser bakteriel vækst ved niveau 105/ml eller mere (svarende til 6-13 mikromol/l nitrit). Urindyrkning bør udføres, hvis Bakteriel nitrit og/eller Leukocyt esterase test er positive.

Negativt udfald af både Bakteriel nitrit og Leukocyt esterase undersøgelser på teststrimlen hos patienter uden urinvejssymptomer udelukker med stor sikkerhed urinvejsinfektion, og urindyrkning er ikke nødvendig.

Ved kombineret brug af test for leukocyteterase og nitritaktivitet er specificitet ca. 98% og sensitivitet >82%.

Fejlkilder
Hyppig vandladning. Utilstrækkelig mængde af reducerbart nitrat (kan undgås ved indtagelse af grønsagsholdig kost dagen før). Stor indtagelse af C-vitamin giver falsk negativ resultat.

Infektioner forårsaget af bakterier, som ikke producerer nitrit.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 2 timer
  Ved 4oC: Ikke relevant
  Ved -20oC: Ikke relevant
Centrifugering: Nej  
Afpipettering: Nej  


 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk