Dette er tekstversionen af Amiodaron, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Amiodaron, P

Forside - Læs op - Sitemap


Amiodaron, P


NPU kode og navn

NPU01219
P-Amiodaron

Instruktion for rekvirent
Serum koncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i 1-2 måneder, gælder også ved dosisændring.
 

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning, 9 ml. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Serum, min. 3 ml afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres 1 gang ugentligt.
 

Terapeutisk interval
0,8 - 3,9 µmol/L
 

Indikation
Terapistyring
 

Vurdering
T½ er 3-80 timer ved intravenøs indgift og 1-3 måneder ved oral indgift. Koncentrationen i serum er ca. 10% højere end i plasma. Der korrigeres dog ikke for dette.

Opmærksomheden henledes på de mange bivirkninger, der knytter sig til langtidsbrug, især påvirkningen af thyreoidea funktionen.

Ved længerevarende brug af amiodaron bør thyreoideaparametre (TSH-D) derfor kontrolleres. Første gang 3 mdr. efter behandlingens start, dernæst hver 6. måned.


Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Der henvises til ansvarshavende afdeling.

Ansvarshavende afdeling
Analysen udføres af Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital


Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

2 måneder

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk