Dette er tekstversionen af Amitriptylin+nortriptylin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Amitriptylin+nortriptylin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Amitriptylin+nortriptylin, P


NPU kode og navn
NPU03927
P-Amitriptylin+nortriptylin;stofk.

Instruktion for rekvirent
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 1 uge.

Medikations- og prøvetagningstidspunkter skal holdes konstant.

Prøven tages 10-12 timer efter sidste dosering.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. Yderligere information

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Serum min. 4 ml, afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres 1 gang ugentligt

Terapeutisk interval
Amitriptylin + Nortriptylin: 400-900 nmol/l

Indikation
Terapistyring

Vurdering
Amitriptylin metaboliseres til Nortriptylin.

T½ for Amitriptylin hos voksne er 17-46 timer og for Nortriptylin 18-93 timer.

Generelt henledes opmærksomheden på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet jfr. Lægemiddelkataloget.

Meningsfyldt terapistyring med plasmakoncentrationsmålinger forudsætter, at der ikke gives flere tricycliske antidepressiva på samme tid. Ved ændringer i sideløbende medicinering, specielt neuroleptika, er det vigtigt at foretage ekstra koncentrationsmålinger.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Der henvises til ansvarshavende afdeling.

Ansvarshavende afdeling
Analysen udføres af Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital.

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måneder

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk