Dette er tekstversionen af Amylase, pancreastype, Asc
Klik her for at komme til den grafiske version af Amylase, pancreastype, Asc

Forside - Læs op - Sitemap


Amylase, pancreastype, Asc


NPU kode og navn
NPU26718
Asc- Amylase, pancreastype;kat.k.

 

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Ascitesvæske, se Ascitesvæske
 

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 Ikke relevant

Postforsendelse:

 Ikke relevant

Taget på afdelingen:

 Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Vurderes i forhold til Amylase;P, se under vurdering

Indikation
Diagnostik af ascites ætiologi.
Ascites-amylase/S-amylase ratio væsentligt > 1 (ofte 10):Tyder på pankreatogen ascites
Vurdering
Amylase i ascites væske vurderes i forhold til serum eller plasma amylase; værdier omkring 0,4 tyder på ascites som følge af cirrhose. Ved pankreatogen ascites er forholdet mellem ascites amylase og serum amylase væsentligt forhøjet med værdier >6. 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 12 % (95 % konfidensinterval) 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier   

Centrifugering:

 Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

 Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

12 timer (3 døgn hvis afpipetteret)

 Ved 4oC:

3 døgn

 Ved – 20oC:

1 måned

 

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk