Dette er tekstversionen af BF-test, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af BF-test, P-

Forside - Læs op - Sitemap


BF-test, P-


NPU kode og navn
NPU26696
Ercs(B)- Erythrocytter, Forliglighed-0;udløb

 

Instruktion for rekvirent
Der skal være udført blodtype på prøve taget uafhængig af denne

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.
 

Prøven skal tages uafhængig af blodtypebestemmelse

 

Prøvetagningsrør

Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:          

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21 °C

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:          

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
Udføres dagligt. Information om reserverede blodkomponenter kan ses i InterInfo. Bemærk: Det kan i visse tilfælde være tidskrævende at fremskaffe forligeligt blod, hvilket fremgår af specialsvar i InterInfo.
Se desuden dokumentet "Bestilling af blodkomponenter via E-ordination - tidsfrist" i Infonet.

 

Referenceinterval
Kontrolblodtype identisk med tidligere og negativ forligelighedsundersøgelse

 

Indikation
Prøven tages forud for transfusion af erytrocyt-komponenter hos patienter med irregulære erytrocytantistoffer.

 

Vurdering
Bestilte erytrocyt-komponenter med forlig kan afhentes til patienten i tidsrum angivet i Blod-web

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

 

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:         

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

Centrifugering:        

Nej

Afpipettering:

Nej

 

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk