Dette er tekstversionen af Bilirubiner, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Bilirubiner, P

Forside - Læs op - Sitemap


Bilirubiner, P


NPU kode og navn
NPU01370
P-Bilirubiner; stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

0 - 1 d  <70 μmol/L
1 - 2 d  <130 μmol/L
2 - 3 d  <175 μmol/L
3 - 6 d  <200 μmol/L
6 - 7 d  <190 μmol/L
7 - 30 d  <150 μmol/L
30 d- 1 år  <20 μmol/L
1 år -  5 - 25 μmol/L

 

Indikation
Mistanke om og kontrol af leversygdom, galdevejssygdom eller hæmolytisk anæmi.

Vurdering
P-Bilirubiner er summen af albuminbundet bilirubin, dvs. ukonjugeret, og glucoronideret bilirubin, dvs. konjugeret. Se også Bilirubin ukonjugeret,P- og Bilirubin konjugeret,P-.

Ved P-Bilirubiner over 35 µmol/L er voksne patienter som regel synligt ikteriske, mens hos nyfødte ligger grænsen på omkring 135 µmol/L. Neonatal hyperbilirubinæmi overstiger sjældent 250 µmol/L – for yderligere information henvises til instruks fra Gyn.obs., KS - Icterus nyfødte, hvor der findes specifikke handlegrænser for behandling.

Forhøjede værdier ses ved sygdomme i lever og galdeveje, samt ved hæmolyse. Hvis årsagen er præ-hepatisk er der tale om ukonjugeret bilirubin, mens der ved hepatiske eller post-hepatiske årsager oftest er tale om konjugeret bilirubin. Ved udtalt eller fremskreden leverpåvirkning skyldes forhøjet P-Bilirubiner dog hyppigt både konjugeret og ukonjugeret bilirubin. Svær hyperbilirubinæmi med værdier over 700 µmol/l tyder på en hepatocellulær, snarere end en ekstra-hepatisk, årsag. Ved mistanke om intravaskulær hæmolyse anbefales Haptoglobin, P- i stedet, denne vil ved hæmolyse have en lav værdi (er forbrugt).
En uventet langvarig hyperbilirubinæmi kan skyldes, at der er dannet meget bilirubin-albumin.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat, niveau 15 μmol/L: ± 15% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultat, niveau 65 μmol/L: ± 10% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation i referenceinterval for voksne: ± 44% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 65% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Bemærk at dette kun gælder voksne med værdier omkring referenceintervallet.
Yderligere forklaring

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk