Dette er tekstversionen af Borrelia burgdorferi, IgG antistoffer, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Borrelia burgdorferi, IgG antistoffer, P-

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Borrelia burgdorferi, IgG antistoffer, P-


Kortnavn:

P-Borrelia burgd. AbIgG

 

NPU kode:

NPU08015 (IgG)

 

Instruktion for rekvirent:

Ingen særlige hensyn

 

Prøvetagningsrør:

Rør med gel til serum. Yderligere information.               

 

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:           

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed:

Henteordning:

 8 timer

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:           

 Bringes til laboratoriet

 

Svartid:

3-4 dage    

 

Referenceinterval:

                   

 

Hvornår er det relevant at ordinere borreliaserologi?

Manifestation

Unds.

Evt. bemærkninger/kommentarer

Flåtbid

Nej

Ved et nyligt eller tidligere flåtbid uden symptomer er der IKKE indikation for serologisk testning

Erythema migrans

Nej

Klinisk diagnose!

Diffuse klager fra bevægeapparatet   

Nej

Patienter med diffuse klager fra bevægeapparatet    har IKKE borreliaartritis og bør IKKE testes.

Diffuse sygdomsbilleder

Nej

Der er INGEN indikation for serologisk testning, hvis der ikke er kliniske manifestationer, der er forenelige med borreliainfektion

Multipel erythema migrans

Ja

Forekommer sjældent

Borrelia-lymfocytom

Ja

Forekommer sjældent

Der skal tages hudbiopsi mhp. histologi

Borreliaartritis

Ja

Sjælden i Europa.

Oftest monoartritis involverende de store led (hyppigts knæled).

Borrelia-carditis

Ja

Diagnosen må mistænkes ved bradyarytmier med AV blok, specielt hos yngre patienter og i øvrigt ved forudgående erythema migrans

Acrodermatitis chronica

atrophicans

Ja

 

Neuroborreliose

Ja

Diagnosen kræver lumbalpunktur.

Patienter med neuroborreliose kan være seronegative for specifikke antistoffer op til 6-8 uger efter debut af neurologiske symptomer

Behandlingskontrol

Nej

Mange patienter er seropositive (IgM eller IgG) i lang tid efter overstået infektion

 

Vurdering: 1 – antistoffer påvist     0 – antistoffer ikke påvist

Specifik paraklinisk diagnostik for infektioner med Borrelia burgdorferi, selvom forbedret siden optagelsen af bakterien, har stadig begrænsninger, derfor den kliniske bedømmelse, sygehistorie og eksposition er afgørende for tolkningen af Borrelia serologi

Ved tidlig, lokaliseret infektion, 1. stadium (erythema migrans) er antistofundersøgelse (IgM og IgG) af begrænset værdi, da kun ca. halvdelen af patienter med ubehandlet erythema migrans har antistoffer når de opsøger en læge. En del af disse patienter forbliver seronegative.

IgG resultatet er altid positivt ved 2. og 3. stadie manifestationer med sygdomsvarighed > 3 måneder. Ved acrodermatitis chronica atrophicans findes sædvanligvis meget høje IgG antistoffer og ingen IgM antistoffer.

Efter rekommanderet behandling og klinisk remission kan IgG syntese fortsætte i lang tid (år). Syntese af IgM ophører oftest i løbet af 6 måneder, men kan vare noget længere uden kliniske tegn på terapisvigt.

Falsk positiv IgM i serum kan ses ved bl.a. mononukleose og autoimmunsygdomme samt syfilis.

 

Kliniske retningslinier:

Ingen yderligere retningslinier

 

Impræcision:

Kvalitativ bedømmelse

 

Ansvarshavende afdeling:

KMA

 

Internt for laboratorier:

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:         

1 døgn

Ved 4oC:

7døgn

Ved – 20oC:

3 måneder

Centrifugering:           

 Ja

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

Rør uden gel:

Ja

 

Alternative prøvetagningsrør:

Rør med gel til plasma

Rør uden gel til plasma

Rør med EDTA til fuldblod

Rør uden tilsætning

Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk