Dette er tekstversionen af Cancer-antigen 125, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Cancer-antigen 125, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Cancer-antigen 125, P-


NPU kode og navn:
NPU01448
P-Cancer-antigen 125; arb.stofk.


Instruktion for rekvirent:
Bestilles og tages af den praktiserende læge ved henvisning til sygehus med diagnosen ovariecancer o.p. Indgår desuden i webreq profilen Mistanke/cancer,K.


Prøvetagningsrør:
Rør med gel til serum. Yderligere information.


Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipietteringsrør

Taget på afdelingen/i hjemmet:         

Prøvetagningsrør


Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21 °C

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:                   

Bringes til laboratoriet


Svartid:
Udføres på hverdage


Referenceinterval:
Kvinder: < 35 kU/L


Indikation:
CA 125 anvendes primært til monitorering ved behandlingen af ovariecancer.
Kan ikke stå alene ved diagnostik.
Kan ikke anvendes til screening.


Vurdering:
Ved terapikontrol findes stigende værdier ved sygdomsprogression og faldende værdier ved respons på behandlingen.

Indgår ved beregning af Risk of Malignancy Index (RMI), som kombinerer ultralydsfund, menopausestatus og CA 125 koncentrationen. RMI anvendes til at vurdere risikoen for at patienten har ovariecancer.

Ca. 80 % af kvinder med ovariecancer har værdier over 35 kU/L, men da omkring 5 % af raske kvinder også har det, kan CA 125 ikke anvendes til screening for ovariecancer. Da ikke alle ovariecancere medfører forhøjede værdier, kan lave værdier heller ikke anvendes til at afkræfte en mistanke om ovariecancer.

CA 125 er forhøjet ved en række andre cancerformer, f.eks. kan der ved lungecancer opnås værdier på over 1000 kU/L. Forhøjede værdier findes ligeledes ved en række gynækologiske sygdomme (endometriosis, ovariecyster) og ved andre sygdomme specielt levercirrhosis.


Kliniske retningslinier:
Retningslinier for visitation, diagnostik og kontrol af epitelial ovarie-, tuba- og primær peritonealcancer samt borderline tumorer. Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG). 4. udgave juni 2012 (revideret april 2014).

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 15% (95% konfidensinterval)

Den intraindividuelle variation er ± 50% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med omkring 70% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Se Variation på analyseresultater.


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi


 Internt for laboratorier:

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

  Ved 4 °C: 4 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
Centrifugering:


Senest 12 timer efter prøvetagning
 

 
Afpipettering: Rør med gel Nej
  Rør uden gel Ja, hvis analyse ikke sker indenfor 24 timer
     

Mindste prøvemængde  (serum): 200 µl

 

Alternative prøvetagningsrør:
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.
Rør uden tilsætning.
Rør med gel til plasma.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk