Dette er tekstversionen af Calcium, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Calcium, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Calcium, P-


NPU kode og navn
NPU01443
P-Calcium(II);stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

2,15 - 2,51 mmol/L

Indikation
Ved mistanke om ændringer i calcium-omsætningen.
 

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved hyperparathyreoidisme, maligne sygdomme, D-vitaminforgiftning og en række andre sygdomme.

Nedsatte værdier ses typisk ved D-vitaminmangel, kronisk nyreinsufficiens og hypoparathyreoidisme.

Afvigende værdier for P-Calcium bør vurderes sammen med PTH og Calcium-ion. Kalktilskud taget indenfor 10 timer før prøvetagningen kan påvirke P-Calcium.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer
 

Variation på analyseresultater:
Usikkerhed på analyseresultat: ± 6% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 4% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 10% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

7 døgn

Ved 4oC:

3 uger

Ved – 20oC:

8 måneder

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk