Dette er tekstversionen af Calcium, Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Calcium, Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


Calcium, Pt(U)


NPU kode og navn
NPU01442
Pt(U)- Calcium(II);stofhast.

Instruktion for rekvirent

Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: U-Calcium,stofk.

Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen/i hjemmet:

Hele portionen med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

 

Holdbarhed

Henteordning:

ikke relevant

Postforsendelse:

ikke relevant

Taget på afdelingen/i hjemmet:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdag

Referenceinterval
Kvinder: 2,0 – 7,0 mmol/døgn

Mænd:   2,0 – 9,0 mmol/døgn

Indikation
Mistanke om calcium-tabende sygdomme. Værdi begrænset, da udskillelsen afhænger af kostens indhold af calcium, magnesium og natrium.

Vurdering
Værdier over referenceintervallet ses generelt ved alle hyperkalkæmiske tilstande, når der ikke er nyreinsufficiens. Desuden ved hypercalcuria idiopatica, mb. Cushing, sarkoidose, tyreotoksikose, vitamin D-forgiftning, myelomatose, knoglemetastaser, akromegali, hurtigt udviklet osteoporose og metabolisk acidose.
Værdier under referenceintervallet ses ved nyreinsufficiens, hypovitaminosis D, hypoparathyreoidisme, metabolisk alkalose, hypovolæmi.

Biologisk variation:

Alder: I seniet falder den gennemsnitlige calciumudskillelse 20-40%.
Fysisk aktivitet: Falder ved muskelarbejde, stiger ved længerevarende sengeleje.
Døgn: Lavest om natten, højest om formiddagen.
Årstid: Højest om sommeren.
Kost: Calciumudskillelsen i urin er positivt korreleret til calcium-, magnesium- og natriumindtagelsen.
Medikamenter: Glucocorticoidbehandling giver øget udskillelse, thiazidbehandling nedsat udskillelse

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ±8% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ±56 % (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 80 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

pH indstilles til < 2

Holdbarhed:       

Ved stuetemperatur:             

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk