Dette er tekstversionen af Calcium-ion frit,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Calcium-ion frit,P

Forside - Læs op - Sitemap


Calcium-ion frit,P


NPU koder og navne
NPU01446, P-Calcium-ion (frit);stofk.
NPU04144, P-Calcium-ion (pH=7,40);stofk.

Instruktion for rekvirent
Analysen kan kun rekvireres af sygehusafdelinger og ambulatorier, men kan prøvetages i praksis.

Ved måling på prøvemateriale, der opfylder betingelser for udførelse af syre-/base-status, måles Calcium-ion frit og svarafleveres sammen med korrigeret resultat svarende til pH 7,4.

Svarafgivelse alene på Calcium-ion frit, korrigeret til pH 7,4 anvendes på veneprøver, hvor syre-/base-status ikke er rekvireret og hvor pH kan have ændret sig under opbevaring af prøvematerialet. Calcium-ion frit (pH=7,4) kan beregnes, hvis pH er inden for korrektionsintervallet 7,20 – 7,60. Koncentrationen af calcium ion i plasma korrigeres til pH 7,4, fordi plasmaproteinernes bindingskapacitet af calciumioner aftager ved faldende pH og omvendt stiger ved stigende pH.

Håndtering af prøvemateriale:
Arterieblod

Kapillærblod

Veneblod

Prøvetagningsrør  
Arterieblod/veneblod til syre-/base: Hepariniseret sprøjte.
Kapillærblod:                                               Hepariniseret kapillærrør.
Veneblod til Calcium-ion frit (pH=7,4): Rør uden tilsætning
  (yderligere information)
Indsendelsesmateriale  
Henteordning: Indgår i henteordning når analysen er rekvireret af sygehusafdelinger og ambulatorier, og prøvetaget i praksis.
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen: Sprøjte/kapillærrør eller prøvetagningsrør
   
Holdbarhed  
Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21oC
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Bringes straks til laboratoriet
   
Svartid  
Udføres dagligt  

 

Referenceinterval  
0 dage - 3 dage 1,17 - 1,37 mmol/L                                              
3 dage - 4 dage 1,19 - 1,47 mmol/L
5 dage - 6 dage 1,24 - 1,52 mmol/L
7 dage - 14 år 1,22 - 1,35 mmol/L
>15 år 1,18 - 1,32 mmol/L
 

Indikation
Mistanke om ændringer i calcium stofskiftet, f.eks. ved nyreinsufficiens, sarkoidose, knoglemetastaser, hyperparathyroidisme og vitamin D forgiftning eller mangel m.m. Ved tilstande med nedsat albuminkoncentration (svær dysproteinæmi), forgiftning med ionbindere eller forstyrrelser i syre-baseforhold er frit calcium mere pålideligt end total calcium.

Vurdering
Forhøjede værdier ses bl.a. ved primær hyperparathyroidisme, sarkoidose, nyre- og lungecancer, knoglemetastaser, tuberkulose (aktiv), rhabdomyolyse, vitamin D forgiftning og myelomatose m.m.

Nedsatte værdier ses bl.a. ved sekundær og tertiær hyperparathyroidisme, hypoparathyroidisme, nyreinsufficiens og vitamin D mangel. Ved blodtransfusioner vil citrat i transfusionen binde ioniseret calcium i patienten og kan føre til hypocalcæmi ved gentagne transfusioner (f.eks. ved traumepatienter).

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 3% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 3% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 7% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier  
Sprøjte    
Centrifugering Nej  
Holdbarhed Ved stuetemperatur 30 min
  Ved 4oC må ikke opbevares nedkølet
  Ved – 20oC Nej
Kapillærrør    
Centrifugering Nej  
Holdbarhed Ved stuetemperatur 30 min
  Ved 4oC 1 time
  Ved – 20oC Nej
Veneblod    
Centrifugering Ja  
Afpipettering Rør med gel: Nej
 

Rør uden gel:

Nej
Holdbarhed Ved stuetemperatur: 8 timer
  Ved 4oC 8 timer
  Ved – 20oC Nej


Alternative prøvetagningsrør
Veneblod: Rør med gel til serum. Yderligere oplysninger.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk