Dette er tekstversionen af pCO2, P(aB)
Klik her for at komme til den grafiske version af pCO2, P(aB)

Forside - Læs op - Sitemap


pCO2, P(aB)


NPU koder og navne
Arterieblod: NPU01470,  P(aB)- Carbondioxid;tension
Kapillærblod: NPU12481, P(kB)- Carbondioxid;tension
Veneblod: NPU10029, P(vB)- Carbondioxid;tension
Navlesnorsblod, arterie: NPU17139, P(nsB;aB)- Carbondioxid;tension
Navlesnorsblod, vene: NPU17140, P(nsB;vB)- Carbondioxid;tension.

Instruktion for rekvirent
Håndtering af prøvemateriale
 

Arterieblod

Kapillærblod
Veneblod
 
Prøvetagningsrør  
Arterieblod/navlesnorsblod: Hepariniseret sprøjte.
Kapillærblod: Hepariniseret kapillærrør.
Veneblod: Rør med Li-heparin
   
Indsendelsesmateriale  

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Sprøjte/kapillærrør/Rør med Li-heparin

 

Holdbarhed:

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

30 minutter, prøven bringes straks til laboratoriet

 

Svartid
Udføres dagligt.

Referenceinterval
Arterieblod:
Mænd: 4,7-6,4 kPa
Kvinder: 4,3-6,0 kPa

Veneblod:
5,0 – 7,1 kPa
For øvrige materialer findes ikke dokumenterede intervaller.

Indikation
Indgår i syre-basevurdering. Især relevant ved mistanke om respiratorisk insufficiens.

Vurdering
Nedsat pCO2: respiratorisk alkalose eller respiratorisk kompensation for en metabolisk acidose
Øget pCO2: respiratorisk acidose eller respiratorisk kompensation for en metabolisk alkalose
pCO2 er omvendt proportional med den alveolære ventilation.

Kliniske retningslinier
Vurderes i sammenhold med patientens kliniske præsentation og de øvrige syre-base parametre. 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5 % (95 % konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 10 % (95 % konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 15 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

 

Internt for laboratorier

Arterieblod, veneblod, navlesnorsblod

Afpipettering:

Sprøjte/rør med Li-heparin:

Nej
     

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur 

30 min

 

Ved 4oC:

må ikke opbevares nedkølet

 

Ved – 20oC:

nej

 

 

 

Kapillærblod

 

 

Afpipettering Kapillærrør Nej
     
Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

30 min

 

Ved 4oC:

1 time

 

Ved – 20oC:

nej


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk