Dette er tekstversionen af Amylase pancreastype, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Amylase pancreastype, P

Forside - Læs op - Sitemap


Amylase pancreastype, P


NPU kode og navn
NPU19653
P—Amylase, pancreastype; kat.k.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma.
Yderligere information

Indsendelsesmatriale  
Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
   
Holdbarhed  
Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21o
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt


Referenceinterval  

0d - 1år

      <8 U/L

1 - 18 år

     <39 U/L

18 år

10 - 65 U/L

 

Indikation
Akutte abdominalsmerter af uklare årsager, især ved mistanke om akut pancreatitis, samt til monitorering af komplikationer til pancreatitis.

Vurdering
Markant forhøjede værdier (op til 10 gange øvre referencegrænse) ses ved akut pancreatitis.

Moderat forhøjede værdier (2-5 gange øvre referencegrænse) ses ved perforeret ulcus duodeni eller ventriculi, ileus, appendicitis, cholangitis og peritonitis, samt ved afløbshindring og andre akutte abdominale tilstande med påvirkning af pancreas.

Få patienter danner komplekser af amylase og immunoglobuliner (makroamylase) og kan af denne grund have kronisk forhøjede plasmaværdier af amylase. I tvivlstilfælde kan henvendelse ske til KIBA’s læger.


Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat, niveau 25 U/L: ± 12% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultat, niveau 220 U/L: ± 8% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 23% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 35% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden tilsætning
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk