Dette er tekstversionen af Antitrombin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Antitrombin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Antitrombin, P


NPUkode og navn
NPU29992
P-Antitrombin; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 08/258)

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information

Indsendelsesmateriale:

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Bringes straks til Laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

0 dage – 3 dage:  0,58 – 0,90 10E3 IU/L
4 dage – <1 år:   0,60 – 1,34 10E3 IU/L
1 år – 16 år:  0,95 – 1,34 10E3 IU/L
≥17 år:  0,80 – 1,20 10E3 IU/L

Terapeutisk interval
> 0,65 10E3 IU/L ved behandling med AT koncentrat eller frisk frosset plasma.

Indikation
Recidiverende venøse thromber og lungeembolier. Dissemineret intravasculær koagulation. Familiær AT mangel.

Vurdering
AT falder ved DIC, levercirrose, postoperativt. Lave værdier ved familiær AT mangel.
AT kan være nedsat hos nogle kvinder, der tager P-piller.
AT værdier < 0,65 10E3 IU/L bør udredes/behandles.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 13% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation i referenceinterval for voksne: ± 10% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 22% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Se Variation på analyseresultater.

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: ved 2500 g 15 min senest 1 time efter prøvetagning
Afpipettering: Nej, men ja hvis prøven skal fryses
Holdbarhed: Ved stuetemperatur 4 timer
  Ved 4oC Må ikke opbevares nedkølet
  Ved -20oC 1 måned
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk