Dette er tekstversionen af Carbonmonoxidhemoglobin, Hb(B) -
Klik her for at komme til den grafiske version af Carbonmonoxidhemoglobin, Hb(B) -

Forside - Læs op - Sitemap


Carbonmonoxidhemoglobin, Hb(B) -


Kuliltehemoglobin

NPU kode og navn
NPU01473
Hb(Fe;vB)-Carbonmonoxidhæmoglobin(Fe);stoffr.
 

Instruktion for rekvirent
Prøven bør tages snarest mulig efter forgiftningen menes at have fundet sted.

Forberedelse af prøvemateriale:
Arterieblod

Kapillærblod

Hvis prøven skal udtages ved venepunktur, udføres denne af klinisk biokemisk afdeling

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma (yderligere information) eller
Hepariniseret sprøjte/Hepariniseret kapillærrør

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør eller sprøjte

 

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Ikke rygere < 0,02

Indikation
Mistanke om kulilteforgiftning

Vurdering
Svar angives som fraktion af total B-Hemoglobin
Ved tobaksrygning ses værdier op til 0,10.
Forgiftning med kulilteindånding giver forhøjede værdier.

Symptomerne varierer fra:
hovedpine, funktionsdyspnoe 0,1 - 0,2
takykardi, apati 0,2 - 0,4
somnolens, coma 0,4 - 0,6
dødelig forgiftning > 0,6

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5 % (95 % konfidensinterval)
Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 10 % (95 % konfidensinterval)
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 15 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

nej

Holdbarhed:

Sprøjte

 

 

Ved stuetemperatur:

30 min

Ved 4oC:

4 timer men så kan andre syre/base-analyser ikke afgives.

Ved – 20oC:

nej

Kapillærrør

 

Ved stuetemperatur:

2 timer

Ved 4oC:

4 timer

Ved – 20oC:

nej

Veneblod

 

Ved stuetemperatur:

2 timer

Ved 4oC:

4 timer

Ved – 20oC:

nej

Alternative prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod (yderligere information)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk