Dette er tekstversionen af Antitrypsin, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Antitrypsin, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Antitrypsin, P-


NPU kode og navn
NPU19692

P-alpha 1-Antitrypsin; massek.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
0,97 - 1,68 g/L

Indikation
Opsporing af arvelig nedsat dannelse af antitrypsin.

Vurdering
Nedsat eller næsten manglende antitrypsin (<0,50 g/l) ses ved kroniske obstruktive lungelidelser og levercirrose hos børn og voksne og hos børn med idiopatisk hyalin membran-sygdom.

Antitrypsin er et akut fase protein og er forhøjet ved betændelsestilstande, rheumatoid arthritis, vasculitter og autoimmune sygdomme.

Hos heterozygote patienter stiger den nedsatte koncentration (Pi MS 0,85-1,32 g/l, Pi MZ 0,60-0,99 g/l) og kan blive normal under infektionssygdomme, graviditet, ved brug af østrogener, steroider og efter operationer.

Klinisk betydning af Pi MZ er ikke afklaret, men et støvbelastende miljø kan formodentlig øge risikoen for udvikling af kroniske lungelidelser.

Hos kvinder, der anvender P-piller, findes resultater, der er ca. 30% højere.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 12% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 12% (95% konfidensinterval).

Udfra bioloisk og analytisk variation kan det begregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 25% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier    

Centrifugering:         

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

lternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk