Dette er tekstversionen af Direkte antiglobulin test, Erc(B)
Klik her for at komme til den grafiske version af Direkte antiglobulin test, Erc(B)

Forside - Læs op - Sitemap


Direkte antiglobulin test, Erc(B)


DAT 

NPU kode og navn
NPU20025
Ercs(B)- Complement+immunglobulin;arb.antal

 

Instruktion for rekvirent
Prøvetagningsrør mærkes med navn og cpr.nr.
 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod

Yderligere informationer

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

 Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:                

 Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

 8 timer i termoskab 20-21oC 

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:                 

 Bringes til laboratoriet

 

Svartid
Udføres dagligt. Svar på undersøgelsen kan ses i InterInfo
 

Referenceinterval
Negativ
 

Indikation
Udredning af immunhæmolytisk anæmi
- Hæmolytisk sygdom hos nyfødte (erytroblastose)
- Udredning af transfusionskomplikationer

 

Vurdering
Med polyspecifikke antihuman globulin sera undersøges patientens blodlegemer for in vivo sensibilisering med antistoffer af IgG‑klasser samt visse complementfaktorer. Ved stærkt positiv Direkte Antiglobulin Test udføres testen desuden med monospecifikke antihuman globulin sera.

Styrken af Direkte Antiglobulin Test er ofte proportional med sygdommens sværhedsgrad. Visse medikamenter f.eks. penicillin og alfamethyldopa kan medføre positiv Direkte Antiglobulin Test
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier
 

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier   

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 1 døgn

 Ved 4oC:

 5 døgn

Centrifugering:                 

 Nej

Afpipettering:

 Nej

 

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk