Dette er tekstversionen af Donath Landsteiner , B-, S-
Klik her for at komme til den grafiske version af Donath Landsteiner , B-, S-

Forside - Læs op - Sitemap


Donath Landsteiner , B-, S-


Kortnavn:
Donath Landsteiner

NPU kode:
NPU01966

Instruktion for rekvirent:
Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.
Der udbedes 9 ml. EDTA blod samt 9 ml. koagelblod, frisktappet, som bringes til laboratoriet straks

Udføres efter aftale med KIA

  

Prøvetagningsrør:
Rør med EDTA til fuldblod samt rør uden tilsætning (Yderligere oplysninger)

Se instruktion for rekvirent

 

Indsendelsesmateriale:

 

Henteordning:

Ikke relevant 

Postforsendelse:

Ikke relevant 

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør 

 

Holdbarhed:

 

Henteordning:

Ikke relevant 

Postforsendelse:

Ikke Relevant 

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet STRAKS

 

Svartid:
Udføres hverdage efter aftale med KIA.
Svar på undersøgelsen kan ses i InterInfo.

    

Referenceinterval:
Negativ

    

Indikation:
Mistanke om paroksystisk kuldehæmoglobinuri (PCH)

    

Vurdering:
Positivt resultat er diagnostisk for paroksystisk kuldehæmoglobinuri (PCH)

    

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

    

Impræcision:
Kvalitativ bedømmelse

 

Ansvarshavende afdeling:
KIA

 

Internt for laboratorier:     

 

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

Holdbarhed:

Prøven skal analyseres umiddelbart efter prøvetagning. Prøverne bringes til laboratoriet STRAKS

    

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer             

    
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk