Dette er tekstversionen af Double Test
Klik her for at komme til den grafiske version af Double Test

Forside - Læs op - Sitemap


Double Test


Koriogonadotropin beta [HCG];P
PAPP A;P

NPU kode og navn
NPU01580 P-Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551; proc.)
NPU22157 P-Pregnancy-associated plasma protein A; arb.stofk.(proc.)
 

Instruktion for rekvirent
Prøven tages i graviditetens dag 56-70 (uge 8+0 til uge 10+0).

Bestilles via WebReq

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Centrifugeret prøvetagningsrør. OBS skal ikke afpipetteres
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til Laboratoriet 
 

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
Afhænger af gestationslængde.

Indikation
Risikovurdering for foster med Downs, Pataus og Edwards syndrom.

Vurdering
Risikoberegning foretages i forbindelse med ultralydsscanning.
En Double Test består i kvantitering af PAPP-A og beta-HCG i moderens blod. De målte værdier indlægges i risikoberegningsprogrammet Astraia. Når fødestedets personale har målt nakkefoldstykkelse og kontrolleret gestationslængde mm., udfører programmet risikoberegning for Downs, Pataus og Edwards syndrom og ved risiko over 1:300 tilbydes kromosomundersøgelse. 
Analyserne er kvalitetskontrollerede gennem UK-NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service).

Kliniske retningslinier
Sundhedsstyrelse 2004, Retningslinjer for fosterdiagnostik, prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10% (95% konfidensinterval)
Intraindividuel biologisk variation: Afhænger af gestationslængde

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur:
Ved 4 °C:
Ved -20 °C:
2 døgn
4 døgn
1 år
Centrifugeríng: Ja  
Afpipettering: Nej  
 
Mindste prøvemængde (serum): 250 µl
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning (yderligere information): centrifugeres og serum afpipetteres.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk