Dette er tekstversionen af Elektrokardiografi, Pt-
Klik her for at komme til den grafiske version af Elektrokardiografi, Pt-

Forside - Læs op - Sitemap


Elektrokardiografi, Pt-


EKG

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar at fortolke EKG’et.
Opfylder EKG’et specifikke kriterier, kontrolleres det af læge før patienten går fra ambulatoriet.
For apparater med automatisk fortolkning, skal dette ses som en hjælp.

Bemærkninger
EKG optages med 12 afledninger: Afledning I-III, aVR, aVL, aVF og V1-V6.
Alle EKG optaget i ambulatoriet og på sengeafdelinger overføres elektronisk til MUSE systemet.
EKG rekvireret af praktiserende læge, praktiserende speciallæge og sygehusambulatorier uden for SLB, udskrives og sendes til rekvirent.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk