Dette er tekstversionen af Epstein-Barr virus capsid-antistof (VCA) IgM og IgG, og nukleær lgG-antistoffer (EBNA), P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Epstein-Barr virus capsid-antistof (VCA) IgM og IgG, og nukleær lgG-antistoffer (EBNA), P-

Forside - Læs op - Sitemap


Epstein-Barr virus capsid-antistof (VCA) IgM og IgG, og nukleær lgG-antistoffer (EBNA), P-


Kortnavn:
P-Epstein-Barr virus Ab

 

NPU kode:
NPU12739 (Epstein-Barr virus capsid-antistof IgG)
NPU12738 (Epstein-Barr virus capsid-antistof IgM)
NPU12085 (Epstein-Barr virus nukleær-antistof IgG)

 

Instruktion for rekvirent:
Ingen særlige hensyn

 

Prøvetagningsrør:
Rør med gel til serum. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid:
Op til 1 uge

 

Referenceinterval:
0 arb.enh.

 

Indikation:

Mistanke om infektion med Epstein-Barr virus (mononukleose).

EBV tilhører herpesfamilien, og også bærer navnet humant herpesvirus nr.4 (HHV-4). Virus udskilles i spyt i store mængder under akut infektion. Efter den akutte primær infektion etableres virus en latent infektion – i B-lymfocytterne; infektionen er således livslang.

Smitte med EBV finder oftest sted hos børn under 5 år, og hos unge i de sene teenageår.

 

Diagnostik:

Serologien baseret på påvisning af antistoffer rettet mod virus capsid antigen i klassen IgM og IgG (VCA-IgM og VCA-IgG), samt mod Epstein-Barr nukleær associerede antigener (EBNA IgG).

Der er en betydelig variation i det serologiske respons under og efter akut EBV infektion.

VCA-IgM er til stede tidligt i forløbet og som regel forsvinder hurtigt igen (er positiv i nogle uger)

I sjældne tilfælde kan VCA-IgM persistere længere eller kan reaktiveres. Såkaldt "serologisk reaktivering" af EBV med positiv VCA-IgM kan være en falsk positiv IgM hos en patient, der tidligere har haft en akut EBV-infektion. Hos patienter med uforståelige IgM-respons må man derfor altid overveje alternative diagnoser.

VCA-IgG er positiv tidligt i forløbet og forbliver positiv livslangt.

EBNA IgG udvikles typisk 3 - 6 måneder efter den akutte infektion og kan efter påvises resten af livet.

Disse antistoffer spiller en central role i EBV serologi, da positiv ENBA IgG er en typisk og pålidelig markør for rekonvalescens, og EBNA IgG er negativ i næsten 100% af tilfældene de første uger af en akut EBV infektion. En positiv EBNA IgG udelukker derfor akut infektion ved kliniske symptomer foreneligt med EBV infektion (falsk positive EBNA IgG resultater er dog beskrevet).

Tolkning af EBV- serologi

 

VCA IgM

VCA IgG

EBNA IgG

Tolkning*

-

-

-

Hverken aktuel eller tidligere EBV infektion.

+

+/-

-

Primær infektion

-

+

-

Tidligere infektion < 3-6 mdr.

-

+

+

Tidligere infektion > 3-6 mdr.

+

+

+

EBV infektion, hvor patienten er i rekonvalescens-fasen eller med ”reaktivering”.

Hos immunsupprimerede patienter bør overvejes at supplere med EBV-DNA

* Resultaterne bør altid sammenholdes med det kliniske forløb.

 

Impræcision:
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling:
KMA

Internt for laboratorier:     

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

4-7 døgn

Ved – 20oC:

3 måneder

Centrifugering:

Ja

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

Rør uden gel:

Ja

Alternative prøvetagningsrør:
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning
Yderligere information

 

Senest fagligt revideret: 30-10-2008
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk