Dette er tekstversionen af Erythrocyt antistof-titer, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Erythrocyt antistof-titer, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Erythrocyt antistof-titer, P-


Kortnavn:
P-Ery-antistof-titer

NPU kode:
NPU21747

Instruktion for rekvirent:
Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr. 

Prøvetagningsrør:
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

 Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

 Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed:

Henteordning:

 8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

 Bringes til laboratoriet

Svartid:
Udføres dagligt
Svar findes i Blod-Web (kumuleret og sendes til praktiserende læge).

Referenceinterval:
Ikke relevant

Indikation:
Hos gravide med irregulært erytrocytantistof, som kan give anledning til erytroblastosis foetalis. Prøver indsendes minimum en gang mdl. for kontrol af en evt. stigning i antistofstyrken.

Vurdering:
Patientens irregulære erythrocytantistof titreres overfor blodlegemer med det tilsvarende antigen i heterozygot form.

Titeren er udtrykt som den reciprokke værdi af den største fortynding i hvilken antistoffet kan påvises.

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision:
+/- 1 titertrin

Ansvarshavende afdeling:
KIA

Internt for laboratorier:     

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 5 døgn

 Ved 4oC:

 1 døgn

 Ved – 20oC:

 1 måned

Centrifugering:

 Nej

Afpipettering:

 Nej

 

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk