Dette er tekstversionen af Erytrocytvolumen, Middel (MCV), Erc (B)
Klik her for at komme til den grafiske version af Erytrocytvolumen, Middel (MCV), Erc (B)

Forside - Læs op - Sitemap


Erytrocytvolumen, Middel (MCV), Erc (B)


NPU kode og navn
NPU01944
B—Erythrocytter; entitisk vol.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

0 - 14 dage 94 - 118 fl
14 dage - 2 md 88 - 115 fl
2 - 4 md 76 - 106 fl
4 - 6 md 72 - 95 fl
6 md - 8 år 72 - 85 fl
8 - 12 år 74 - 87 fl
Kvinder        

12 - 18 år

77 - 90 fl
18 - år 82 - 98 fl
Mænd        
12 - 17 år 76 - 88 fl
18 år - 82 - 98 fl
 

Indikation
Anvendes til klassificering af anæmier

Vurdering
Lav MCV kan ses ved jernmangelanæmi og anæmi ved kronisk sygdom.

Høj MCV kan ses ved vitamin B-12 og folat mangel.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 3 % (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 8 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

   

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

 

 

Ved -21oC:

Tåler ikke frost

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk