Dette er tekstversionen af Erythrocytter, vol.fr., B
Klik her for at komme til den grafiske version af Erythrocytter, vol.fr., B

Forside - Læs op - Sitemap


Erythrocytter, vol.fr., B


NPU kode og navn
NPU01961
B—Erythrocytter; vol.fr.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt.
 

Referenceinterval

0 - 14 dage 0,33 - 0,62
14 dage - 2 md 0,28 - 0,58
2 - 5 md 0,25 - 0,47
5 md - 12 år 0,29 - 0,44

Kvinder
     
12 - 18 år 0,35 - 0,45
18 år - 0,35 - 0,46

Mænd
     
12 - 18 år 0,35 - 0,49
18 år - 0,40 - 0,50

Indikation
Diagnostik og kontrol af anæmi og polytæmi. Vurdering af væskebalancen.

Vurdering
Værdien skal almindeligvis tolkes sammen med B-hæmoglobin og andre hæmatologiske parametre.

Forhøjede værdier ses ved dehydrering og polycytæmier. Lave værdier ses ved anæmi og større blødning, samt ved overhydrering.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 5% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 10% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

 

 

Ved -21oC:

Tåler ikke frost

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk