Dette er tekstversionen af Ethanol, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Ethanol, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Ethanol, P-


NPU kode og navn
NPU01992
P-Ethanol:stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør. Proppen må ikke fjernes!

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør. Proppen må ikke fjernes!

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Se "Vurdering".

Plasmaværdien i mmol/L kan omregnes til plasma promille ved at multiplicere med 0,046 eller til fuldblodspromille ved at multiplicere med 0,038. Ved retslige vurderinger f.eks. i trafiksager anvendes fuldblodspromillen.

Indikation
Vurdering af evt. forgiftning med alkohol. Udelukkelse af ethanolforgiftning ved cerebral påvirkning.


Ønskes en vurdering af eventuelt alkoholoverforbrug mere generelt, anbefales analysen Fosfatidylethanol,B.
 

Vurdering
Ved tydelig beruselse ses typisk værdier på 45-60 mmol/L (1,7 - 2,3 fuldblodspromille).

Ved 65-90 mmol/L (2,5 - 3,4 fuldblodspromille) kan personen være ukontaktbar og med påvirket respiration.

Ved værdier over 100 mmol/L (3,8 fuldblodspromille) er der risiko for respirationslammelse og død.

Børn, unge og ældre er mere følsomme for effekterne af givne koncentrationer, medens alkoholikere ofte kan tolerere høje plasmakoncentrationer.

Ethanol;P kan anvendes i lægelig diagnostik og behandlingsøjemed. Retslige bestemmelser kan kun udføres på Retsmedicinsk Institut.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 12% (95% konfidensinterval).
Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

 

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Nej

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 10 døgn
 

Ved 4oC:

14 døgn

  Ved -20oC: 1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk