Dette er tekstversionen af Phenytoin,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Phenytoin,P

Forside - Læs op - Sitemap


Phenytoin,P


Pro-Epomatin, Fosphenytoin
 
NPU kode og navn
NPU 03085
P-Phenytoin;stofk

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af patienten: Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 3 uger. Prøven tages umiddelbart før ny dosering.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til Laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Svartid
Udføres dagligt

Terapeutisk interval
30 - 90 µmol/L
(www.medicin.dk)

Indikation
Terapistyring

Vurdering
Tolerance og eliminationshastighed varierer betydeligt fra patient til patient.
Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet, jfr. www.interaktionsdatabasen.dk

Der ses analytisk krydsreaktivitet med fosphenytoin (Pro-Epanutin). Fosphenytoin metaboliseres til phenytoin, men da fosfenytoin krydsreagerer i analysen anbefales det, at prøver til bestemmelse af phenytoin tages tidligst 2 timer efter intravenøs indgift og tidligst 4 timer efter intramuskulær indgift.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 19% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 20% (95% konfidensinterval).

 Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 35% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel

Nej

  Rør uden gel Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer                                                                           

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

4 døgn

 

Ved 4oC:

4 døgn

 

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk