Dette er tekstversionen af Fibrin D-dimer, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Fibrin D-dimer, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Fibrin D-dimer, P-


NPU kode og navn
NPU28289
P-Fibrin D-Dimer;massek.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Tåler ikke postforsendelse

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

0 – 3 dage: <2,70 mg/L FEU
4 dage – 16 år: <0,60 mg/L FEU
17-55 år:  <0,50 mg/L FEU
56-65 år:  <0,60 mg/L FEU
66-75 år:   <0,70 mg/L FEU
≥76 år: <0,80 mg/L FEU

Indikation
Mistanke om dyb venøs thrombose eller lungeemboli.
Mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller anden trombo-embolisk tilstand.

Vurdering
D-dimer i plasma er et nedbrydningsprodukt fra krydsbundet fibrin.
En D-dimer værdi under beslutningsgrænsen udelukker med > 90% sikkerhed DVT.

En positiv test er uspecifik.

Anvendelse af D-dimer i graviditet er uafklaret og kan ikke anbefales til udelukkelse af DVT. Gravide har generelt højere værdier end ikke-gravide og værdien stiger med gestationsalderen.

DSTH vejledning

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ±17% (95% konfidensinterval)
Intraindividuel biologisk variation: ±48% (95% konfidensinterval)
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 70% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Ved 2500 g i 15 min senest 1 time efter prøvetagning

Afpipettering: Nej, men ja hvis prøven skal fryses
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 4 timer        
  Ved 4 °C: Må ikke opbevares nedkølet
  Ved -20 °C 1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk