Dette er tekstversionen af Fibrinogen (Koag.), P
Klik her for at komme til den grafiske version af Fibrinogen (Koag.), P

Forside - Læs op - Sitemap


Fibrinogen (Koag.), P


NPU kode og navn
NPU53053
P-Fibrinogen; stofk. 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Tåler ikke postforsendelse

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
5,2 - 12,6 µmol/L

Indikation
Ved anvendelse af akut-pakker i forbindelse med massivt transfusionsbehov.
Ved blødning uden kendt ætiologi.
Ved meget forlænget APTT eller kraftig blødning i forbindelse med DIC.
Risikovurdering før og under trombolysebehandling (kritisk niveauer  <4 µmol/L).

Vurdering
I forbindelse med massiv transfusionsbehov tilstræbes en værdi > 6 µmol/L
Faldende koncentration i plasma ved DIC underbygger diagnosen, men da Fibrinogen er et akut fase protein og da produktionskapaciteten er stor, kan der findes normale værdier.
Ved trombolyse stiger koncentrationen af Fibrin-nedbrydningsprodukter (FDP) og D-Dimer og hæmmer fibrindannelsen, hviklet i analysen ses som faldende Fibrinogen værdier. Værdier under 3-4 µmol/L øger risiko for posttrombolytisk blødning. 

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: Analysevariation: 12% (95% konfidensinterval)
Intraindividuel biologisk variation: 22% (95% konfidensinterval).
På basis af disse variationer beregnes at resultatet skal være ændret med mere end 35% i forhold til forudgående for at ændringen er statistisk signifikant

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Ved 2500 g i 15 min senest 1 time efter prøvetagning

Afpipettering:

Nej, men ja hvis prøven skal fryses

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

4 timer

Ved 4o C:

Må ikke opbevares nedkølet

Ved -20o C:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk