Dette er tekstversionen af alfa-1-Føtoprotein, P
Klik her for at komme til den grafiske version af alfa-1-Føtoprotein, P

Forside - Læs op - Sitemap


alfa-1-Føtoprotein, P


AFP

NPU kode og navn
NPU02043
P-alpha-1-Føtoprotein;arb.stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:
 
Prøvetagningsrør
Postforsendelse:
 
Serum afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning:
 
8 timer i termoskab 20-21°C                
Postforsendelse:
 
Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til Laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt.

Referenceinterval
Mænd og ikke-gravide kvinder: < 7 10E3 IU/L (98% referenceinterval)

Indikation
Som supplement ved diagnostik og til monitorering ved primær levercancer og germinalcelletumorer. Analysen kan ikke anvendes til generel screening for cancer.

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved primær levercancer og ved germinalcelletumorer. Forhøjede værdier findes ligeledes ved såvel akutte som kroniske leversygdomme. Ved graviditet er AFP altid forhøjet.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Analysevariation ± 13% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation  ± 24% (95% konfidensinterval).
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statisktisk signifikant.Yderligere information.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
     
Afpipettering: Rør med gel Nej
  Rør uden gel Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 24 timer
  Ved 4°C: 7 døgn
  Ved -20 °C: 3 måneder

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning. Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk