Dette er tekstversionen af gamma-Glutamyltransferase, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af gamma-Glutamyltransferase, P-

Forside - Læs op - Sitemap


gamma-Glutamyltransferase, P-


GGT, γ-GT, gamma-GT
 

NPU kode og kortnavn
NPU19657
P-gamma-Glutamyltransferase,kat.k.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21°C

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

Voksne  
Mænd < 40 år: 10 - 80 U/L                                                        
Mænd > 40 år: 15 - 115 U/L    
Kvinder < 40 år: 10 - 45 U/L
Kvinder > 40 år: 10 - 75 U/L
   

Børn

 

0 mdr – 6 mdr:

10 – 130 U/L
6 mdr – 18 år: 10 – 45 U/L

 

Indikation
Ved mistanke om kolestase sammen med P-basisk fosfatase.
Ved forhøjet basisk fosfatase kan GGT bidrage differentialdiagnostisk til at skelne mellem lever- og knoglesygdomme.


   Vurdering
Meget forhøjede værdier kan forekomme ved intra- og ekstrahepatisk kolestase inkl. kolangitis og kolecystitis og pancreascancer samt ved toksisk leverpåvirkning.
Moderat forhøjede værdier findes ved hepatitis, cirrose, fedtlever, hepatocellulært carcinom og levermetastaser, samt ved toksiske leverpåvirkninger, herunder alkohol- og medikamentforgiftninger.
Let forhøjede værdier kan ses ved behandling med en række lægemidler, alkoholindtagelse eller staselever.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 7% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 27% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring
.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

     

Holdbarhed

Ved stuetemperatur:

7 døgn

 

Ved 4oC:

7 døgn

 

Ved - 20oC:

1 år

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk