Dette er tekstversionen af Gentamycin, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Gentamycin, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Gentamycin, P-


NPU kode og navn
NPU19779
P-Gentamycin;massek.

Instruktion for rekvirent
Prøvetages og vurderes i henhold til flg. vejledning https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/193010

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma
Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordningen

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Terapeutisk interval
Den fundne dalkoncentration er sammen med kreatininclearance bestemmende for doseringen fremover.

Indikation
Ved behov for behandling >3 dage mhp. bestemmelse af doseringsinterval. Ved mistanke om akkumulering af gentamycin ved længerevarende behandling. 

Vurdering
Afhænger af patientens nyrefunktion, BMI, samt behandlingsvarighed og indikation. Der henvises til flg. vejledning https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/193010T

Kliniske retningslinjer
Se https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/193010

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 12% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 20% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 20% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk