Dette er tekstversionen af Glucose, bedside, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Glucose, bedside, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Glucose, bedside, P-


Instruktion for rekvirent:
Accu-chek bedside instrument

Prøvetagningsrør:
Kapillærblod

Indsendelsesmateriale:
Ikke relevant

Holdbarhed:
Ikke relevant

Svartid:
Udføres dagligt

Indikation:
Kontrol af behandling af diabetes mellitus
Bevidstløshed, bevidsthedssløring, øvrige hypoglykæmiske symptomer.

Vurdering:
Forhøjede værdier ses ved gestationel diabetes, levercirrose, Cushing’s syndrom, akromegali, fæokromocytom.

Lave værdier ses ved insulinom, insulinshock, faste og nedsat nyre­funktion.

Fejlkilder: Bilirubin > 340 mikromol/L (gulsot), Triglycerider > 57 mmol/L (lipæmisk prøve in vitro), Maltose (givet intravenøst) > 0,5 mmol/L, Paracetamol > 0,53 mmol/L, Urat > 0,6 mmol/l giver falsk forhøjede glukoseværdier pga den anvendte glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinon-metode

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision:
Analysevariation: 3%
Intraindividuel biologisk variation: 6%

På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 25 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling:
KIBA

Internt for laboratorier:     

Holdbarhed:

 Ikke relevant

 

Centrifugering:

 Ikke relevant

Afpipettering:

 Ikke relevant

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk