Dette er tekstversionen af Glukose, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Glukose, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Glukose, P-


NPU kode og navne
DNK35842 P(vB; fPt)-Glucose;stofk.
NPU02192 P-Glucose;stofk.
 

Instruktion for rekvirent
Til diagnostiske formål anvendes venøs plasma fra fastende patient jf. fasteregler. Dog anbefales anvendelse af Hæmoglobin A1c udført på fuldblod til diagnostik af diabetes mellitus type 2, se HbA1c  


Prøvetagningsrør
Rør med fluorid og citrat (Yderligere information)


Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøver til både diagnostik og kontrol centrifugeres og afpipetteres inden postforsendelse

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt


Referenceinterval
Fastende patienter: 4,2 - 6,3 mmol/L
Diskriminatorværdi for diabetes mellitus 7,0 mmol/L


Indikation
Diagnose af diabetes mellitus, fortrinsvis akut opstået type 1. Til diagnostik af diabetes mellitus type 2 anbefales HbA1c
Kontrol af behandling af diabetes mellitus
Hypoglykæmiske symptomer. Bevidstløshed, bevidsthedssløring.


Vurdering
Hvis faste vP-Glukose med laboratoriemetode er > 7,0 mmol/L eller ikke-fastende værdi over 11,0 mmol/L mistænkes diabetes.

Forhøjede værdier ses i øvrigt ved gestationel diabetes, levercirrose, Cushing’s syndrom, akromegali, fæokromocytom.

Lave værdier ses ved insulinom, insulinshock, faste og nedsat nyrefunktion. Interventionskrævende hypoglykæmi defineres som < 2,5 mmol/L for voksne og børn mere end 2 timer gamle. For nyfødte under 2 timer gamle < 1,5 mmol/L


Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.


Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 9% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 15% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi:
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Nej

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma (Li-heparin, Becton Dickinson, grøn) mindre end ½ time efter prøvetagning

Hepariniseret sprøjte/hepariniseret kapillærrør mindre end ½ time efter prøvetagning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk