Dette er tekstversionen af Glucosebelastning, p.o., (fPt)
Klik her for at komme til den grafiske version af Glucosebelastning, p.o., (fPt)

Forside - Læs op - Sitemap


Glucosebelastning, p.o., (fPt)


Glukose (120 min);P

NPU kode og
navn
NPU04177
P-Glucose;stofk.(120 min)

Instruktion for rekvirent
Tidspunkt for belastning aftales med laboratoriet. For børn under 16 år oplyses vægt.
Glucosebelastningen skal udføres før en evt. lactosebelastning. Patienten skal faste fra kl. 23 dagen før belastningen og i de sidste 3 dage have spist en normal blandet kost. Endvidere skal patienten være i fysisk og psykisk ligevægt. Mødetid fremgår af patientinformation, som kan udskrives  fra laboratorievejledningen under Patientinformation. Belastningen varer 2 timer. Patienten bedes informeret om undersøgelsens art og varighed samt medbringe en madpakke og drikkevarer, der kan indtages lige efter, at 2-timers prøven er taget.

Glucosebelastning med flere prøvetagninger kan kun udføres efter aftale med en af Biokemi og Immunologi's overlæger. Når aftalen er indgået, anføres det på rekvisitionsblanketten.


Bestil tid
Du kan selv booke tid til Glucosebelastning, hvis din læge eller den sygehusafdeling, du bliver behandlet på har bestilt en belastning. Åbn www.booking.rsyd.dk, og log ind med din NemID.
Se vejledning og yderligere information her.

Prøvetagningsrør
Rør med fluorid og citrat (yderligere information)
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipettret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Ikke relevant
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Ikke relevant
 

Svartid
Udføres dagligt.
 

Referenceinterval
vP-Glucoseværdi målt efter 120 min.:

 

Nedsat tolerance

Diabetes mellitus

Gravide:

> 9 mmol/L

Øvrige:

7 – 11 mmol/L

> 11,1 mmol/L

Indikation
For ikke-gravide: 2 let forhøjede (fPt) vP-Glucoseværdier (6,1 - 6,9 mmol/l). Gravide i risikogruppe.
 

Vurdering
Nedsat tolerance ses ved type 2 diabetes, ved gestationel diabetes, leverlidelser, mb. Cushing, akromegali, thyreotoksikose, hormonbehandling, f.eks. P-piller, stress.
 

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5 % (95 % konfidensinterval).

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 48 timer
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 °C: 3 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk