Dette er tekstversionen af Kolesterol HDL, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Kolesterol HDL, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Kolesterol HDL, P-


NPU kode og navn
NPU01567
P-Cholesterol+ester, i HDL;stofk.
 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt.
 

Referenceinterval
Kvinder: 1,0 - 2,7 mmol/L
Mænd: 0,80 - 2,1 mmol/L
Anbefalet værdi: >1,0 mmol/l (se vurdering).
 

Indikation
Udredning af hypercholesterolæmi og hypertriglyceridæmi. Bør altid udføres før behandling påbegyndes.

Vurdering
HDL-Cholesterol >1,0 bør tilstræbes ved forebyggelse af iskæmiske hjertesygdom. Anvendes ved vurdering af medikamentel behandling af forhøjede cholesterol- og/eller triglycerid-værdier i serum. Der er dog ikke fastlagt behandlingsmål for HDL-Cholesterol.
Bedømmes sammen med andre risikofaktorer med hensyn til AMI så som forhøjet BT, familieanamnese, vægt og motion, kostens indhold af mættet fedt.

Kliniske retningslinier
Se Forebyggelse af iskæmisk hjerte-kar-sygdomme i almen praksis (3. udgave, 2007).

 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 14% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 15% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 28% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring
 

Ansvarshavende afdeling:
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Nej

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk