Dette er tekstversionen af Hæmoglobinindhold (MCH), Ercs(B)
Klik her for at komme til den grafiske version af Hæmoglobinindhold (MCH), Ercs(B)

Forside - Læs op - Sitemap


Hæmoglobinindhold (MCH), Ercs(B)


NPU kode og navn
NPU 02320
Ercs(B)—Hæmoglobin(Fe); entitisk stofm.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

 Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

 Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt.
 

Referenceinterval

0 - 14 dage 2,0 - 2,4 fmol
14 dage - 2 mdr 1,8 - 2,4 fmol
2 - 6 mdr 1,5 - 2,2 fmol
6 mdr - 18 år 1,6 - 1,9 fmol
18 år - 1,7 - 2,1 fmol


Indikation
Anvendes ved anæmiudredning.

Vurdering
Nedsat MCH ses ved mikrocytær anæmi f.eks. jernmangelanæmi, thallasæmi.
Forhøjet MCH ses ved makrocytær anæmi f.eks. ved cobalamin- eller folatmangel.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 3% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 8% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

 

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 3 døgn

 Ved 4oC:

 3 døgn

 Ved  -21oC:

 Tåler ikke frost

Centrifugering:

 Nej

Afpipettering:

 Nej

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk