Dette er tekstversionen af Hæmoglobintype gruppe, Hb(B)-
Klik her for at komme til den grafiske version af Hæmoglobintype gruppe, Hb(B)-

Forside - Læs op - Sitemap


Hæmoglobintype gruppe, Hb(B)-


NPU kode og navn
Analyse til screening af gravide
Ingen NPU kode.
Hæmoglobintype gravid gruppe; Hb(B):

Analyse til generel udredning
NPU02326
Hb(B)-Hæmoglobin;stoffr.

Instruktion for rekvirent
Screening af gravide:
Gravide kvinder i 8 – 10 graviditetsuge med etnisk oprindelse i Mellemøsten, Middelhavslandene, Iran, Irak, Pakistan, Indien, Sydøstasien, Kina, Afrika samt afro-amerikanere, uanset disposition, slægtskab eller anamnese tilbydes undersøgelse for hemoglobinopati. Hvis der er indikation for udredning rekvireres analysen ”Hæmoglobintype gravid grp; Hb(B)”.


I tilfælde af fund af heterozygoti hos den gravide kvinde, kontaktes den praktiserende læge telefonisk med henblik på hurtig blodprøvetagning fra barnefaderen.

DNA-konfirmering af påvist hemoglobin-variant foretages kun efter nærmere aftale med Blodprøver og Biokemi, AUH, Skejby tlf. 4046 5641.

Generel udredning
for hæmoglobinopati: Analysen ”Hæmoglobintype gruppe; Hb(B)” rekvireres i BCC-Web. Praktiserende læger kan rekvirere som DIVERSE. Der skal på rekvisitionstidspunktet forligge resultater, der er mindre end 1 år gamle på

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Op til 1 uge.
 

Referenceinterval
Intet abnormt.
 

Indikation
Screening af gravide i risikogruppe for hæmoglobinopati og til diagnosticering af hæmoglobinopati.
 

Vurdering
Ved fund af abnorme hæmoglobintyper hos gravide kvinder undersøges også hendes partner med mindre han er af nordeuropæisk oprindelse. Hvis begge forældre er bærere af en hæmoglobinopati tilbydes udredning af fosters genotype og evt. abort.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation af analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse.
 

Ansvarshavende afdeling
Undersøgelse af gravide: Blodprøver og Biokemi, AUH, Skejby.
Generel udredning: Hæmatologisk Forskningslaboratorium, Herlev Hospital.

 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk