Dette er tekstversionen af Homocystein, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Homocystein, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Homocystein, P-


NPU kode og navn
NPU04073
P-Homocystein;stofk.


Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med fluorid og heparin. Yderligere information

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør så hurtigt som muligt og senest inden for 2 timer

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes straks til Laboratoriet

Svartid
Udføres 1 gang ugentligt

Referenceinterval
4,5 - 12,0 µmol/L

Indikation
Til genetisk udredning af patienter med svær øjensygdom, karsygdom (tromboser og embolier) og knoglesygdom i de helt unge år.

Vurdering
Store epidemiologiske studier viser, at værdier 2-3 x over reference­intervallet er en risikofaktor for hjerte- karsygdomme, men anvendelse til dette formål hos enkeltpersoner anbefales ikke.

Værdier, der er mere end faktor 3-4 over øverste referencegrænse, er sikre holdepunkter for de sjældne arvelige sygdomme Cystationin b-synthase defekt og forskellige genetiske defekter i 5,10 – Methyl­tetrahydrofolat reductasen.

Let forhøjede værdier op til 3 x øverste referenceintervallet kan skyldes mangel på B6, B12 og/eller folinsyre. Selv ved B12 og folat værdier, der ligger lavt i normalintervallet kan homocystein normaliseres ved tilskud. Dette ses hyppigt ved inflammatorisk tarmsygdom med malabsorption eller insufficient kost. Næsten alle kroniske sygdomme fører til forhøjelse. Der er ikke dokumentation for fornuft i tilførsel af B12 og Folinsyre, kun baseret på høje Homocystein i kronisk sygdom og hjerte- kar sygdomme.

Henstand mere end 2 timer inden centrifugering og afpipettering giver resultater, der er væsentligt forhøjet

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 22% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 17% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 36% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Så hurtigt som muligt og senest 2 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, senest 2 timer efter prøvetagning

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

14 døgn

Ved – 20oC:

1 måned


Mindste prøvemængde (plasma): 500 µl

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk